Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
30. listopadu 2020 ..:: Home ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se
 Prohlášení o soukromí

LA BOTTEQUA di EQUOVADIS - Commercio Equo e Solidale Roma se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web LA BOTTEQUA di EQUOVADIS - Commercio Equo e Solidale Roma a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu LA BOTTEQUA di EQUOVADIS - Commercio Equo e Solidale Roma souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

LA BOTTEQUA di EQUOVADIS - Commercio Equo e Solidale Roma shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. LA BOTTEQUA di EQUOVADIS - Commercio Equo e Solidale Roma také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na LA BOTTEQUA di EQUOVADIS - Commercio Equo e Solidale Roma automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou LA BOTTEQUA di EQUOVADIS - Commercio Equo e Solidale Roma využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu LA BOTTEQUA di EQUOVADIS - Commercio Equo e Solidale Roma.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu LA BOTTEQUA di EQUOVADIS - Commercio Equo e Solidale Roma, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: LA BOTTEQUA di EQUOVADIS - Commercio Equo e Solidale Roma nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

LA BOTTEQUA di EQUOVADIS - Commercio Equo e Solidale Roma doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na LA BOTTEQUA di EQUOVADIS - Commercio Equo e Solidale Roma. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. LA BOTTEQUA di EQUOVADIS - Commercio Equo e Solidale Roma nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo LA BOTTEQUA di EQUOVADIS - Commercio Equo e Solidale Roma a rodinu webů LA BOTTEQUA di EQUOVADIS - Commercio Equo e Solidale Roma.

Použití osobních informací

LA BOTTEQUA di EQUOVADIS - Commercio Equo e Solidale Roma shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu LA BOTTEQUA di EQUOVADIS - Commercio Equo e Solidale Roma a k poskytování služeb, o které jste požádali. LA BOTTEQUA di EQUOVADIS - Commercio Equo e Solidale Roma také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z LA BOTTEQUA di EQUOVADIS - Commercio Equo e Solidale Roma a jeho přidružených částí. LA BOTTEQUA di EQUOVADIS - Commercio Equo e Solidale Roma vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. LA BOTTEQUA di EQUOVADIS - Commercio Equo e Solidale Roma neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. LA BOTTEQUA di EQUOVADIS - Commercio Equo e Solidale Roma Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc LA BOTTEQUA di EQUOVADIS - Commercio Equo e Solidale Roma může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb LA BOTTEQUA di EQUOVADIS - Commercio Equo e Solidale Roma a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

LA BOTTEQUA di EQUOVADIS - Commercio Equo e Solidale Roma nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

LA BOTTEQUA di EQUOVADIS - Commercio Equo e Solidale Roma udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu LA BOTTEQUA di EQUOVADIS - Commercio Equo e Solidale Roma za účelem zjištění, jaké služby LA BOTTEQUA di EQUOVADIS - Commercio Equo e Solidale Roma jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům LA BOTTEQUA di EQUOVADIS - Commercio Equo e Solidale Roma, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web LA BOTTEQUA di EQUOVADIS - Commercio Equo e Solidale Roma prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící LA BOTTEQUA di EQUOVADIS - Commercio Equo e Solidale Roma nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku LA BOTTEQUA di EQUOVADIS - Commercio Equo e Solidale Roma a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů LA BOTTEQUA di EQUOVADIS - Commercio Equo e Solidale Roma nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web LA BOTTEQUA di EQUOVADIS - Commercio Equo e Solidale Roma používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky LA BOTTEQUA di EQUOVADIS - Commercio Equo e Solidale Roma nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti LA BOTTEQUA di EQUOVADIS - Commercio Equo e Solidale Roma, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb LA BOTTEQUA di EQUOVADIS - Commercio Equo e Solidale Roma nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

LA BOTTEQUA di EQUOVADIS - Commercio Equo e Solidale Roma zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. LA BOTTEQUA di EQUOVADIS - Commercio Equo e Solidale Roma uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

LA BOTTEQUA di EQUOVADIS - Commercio Equo e Solidale Roma vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se LA BOTTEQUA di EQUOVADIS - Commercio Equo e Solidale Roma nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte LA BOTTEQUA di EQUOVADIS - Commercio Equo e Solidale Roma na adrese admin@127.0.0.1. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
Copyright (c) 2000-2013   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2020 by DotNetNuke Corporation